“Disclaimer”

Vorm2 Reclamemakers, hierna genoemd Vorm2, stelt het op prijs dat jij onze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de website van Vorm2 bieden wij als service aan. Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. WSF aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de website van Vorm2.  Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door WSF uitdrukkelijk afgewezen.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Vorm2.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Vorm2 gegevens vast. Dit is het geval wanneer jij je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Vorm2. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Vorm2 op de hoogte te houden. Je persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Externe links 
Deze site bevat links naar externe websites. Vorm2 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden
Vorm2 stelt het op prijs als onjuistheden op onze site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat hartelijk dank! Dank voor je bezoek aan Vorm2.

Vorm2 Reclamemakers, Leeuwarden 2016.